Stomazorg

Onze verplegers helpen de patiënt zorgdragen voor de stoma, dit kan gaan om het ledigen of vervangen van allerhande stoma systemen (zowel urinair als fecaal).

We letten er op dat u hierdoor zo weinig mogelijk hinder door ondervindt en dragen zo bij om de levenskwaliteit van u als patiënt zo hoog mogelijk te houden .