Infuustherapie

Onze verpleegkundige zal helpen met het voorbereiden en toedienen van het infuus en de nacontrole. Wij regelen voor u dat het infuus aan een correcte snelheid inloopt (naargelang het voorschrift van de arts) en kunnen u ook helpen bij het plaatsen ervan (subcutaan, intraveneus, poortkatheter).